הפאזל האנושי-   FTM (מודל הטיפוסים)/ ענת גבע
 
כל מדע , ובכלל זה מדע הפסיכולוגיה מנסה לתאר התנהגויות, להסבירן , לחזותן ולשנותן במידת הצורך.
"הפאזל האנוש-מודל הטיפוסים", הינו מודל מעשי, וכלי רב שימושי ועצמתי מאין כמוהו. הוא יכול לעזור לנו לבחון את עצמנו ואת הסובבים אותנו, ולהעריך מה מניע אותם, מה "מקפיץ" אותם, מדוע אנחנו מתנהגים כפי שאנחנו מתנהגים ואף מאפשר לנו לצפות ולחזות את התנהגותם המשוערת של האנשים איתם אנו באים במגע.
המודל ויישומיו יכולים לתרום לנו רבות להיפרד מה"טייס האוטומטי" שלנו- כל אותן התנהגויות ותגובות, שאנו מאמינים שהן אינסטינקטיביות ואינן ניתנות לשליטה או לשינוי.
 
מודל הטיפוסים נותן מענה לשאלות רבות תוך עיסוק בתחומים שונים ממדעי הפסיכולוגיה: פסיכולוגיה של האישיות, פסיכולוגיה קוגנטיבית ופסיכולוגיה חברתית.
יחד עם זאת, הכלים השימושיים והמעשיים הפשוטים שנרכשים עם הכרת המודל, יכולים לתרום רבות לחיי היומיום בבית, בזוגיות, במקום העבודה ובמעגלים חברתיים שונים.
 
נוסף על הבנה עמוקה של עצמנו , המודל גם מאפשר לנו להבין את הזולת ולחוש כלפיו אמפתיה וקבלה.
 
עבודה דרך מודל ה"פאזל האנושי" עשויה להפחית קונפליקטים, מאבקי כוח ומשברים בינאישיים רבים, היא משחררת מתיחויות, ומאפשרת תקשורת זורמת , מהנה ואפקטיבית, גם כאשר ישנם חילוקי דעות.
המודל אף מאפשר לכל אדם לבחון מהם גורמי הלחץ האישיים שלו, וכיצד להימנע מהם , לנטרלם או להפחיתם במידה ניכרת. למודל הטיפוסים יישומים רבים ושונים בכל תחום כמעט של חיינו.
 
"הפאזל האנושי-מודל הטיפוסים" פותח תוך למידה מעמיקה של תיאוריות שונות אשר עוסקות באיבחון וסיווג האוכלוסייה לסגנונות אישיות שונים, החל בתיאורית ה- MBT של יונג, דרך תיאוריות טיפוסי המנהלים של פרופ' יצחק אדיג'ס, תיאורית סגנונות התקשורת של פט גרוב, וכלה בתיאוריה האניאגרם שמקורותיה לוטים בערפל ההיסטוריה, אשר הובאה למערב ע"י גורדייף.
במודל שלי, התרכזתי בהיבטים המעשיים, היומיומיים, והבינאישיים שעשויים לשרת אותנו, והסבתם לכלים פשוטים ויישומיים אשר יכולים להוביל לפריצת דרך בכל תחום ובכל אחד ממעגלי חיינו.
 
לפי ה"פאזל האנושי" קיימים ארבעה "טיפוסים אופייניים".
ברובנו קיימים אלמנטים מכל ארבעת הטיפוסים, אך אצל כל אדם קיים טיפוס דומיננטי אחד או שניים אשר מניעים אותו לאורך מרבית חייו. ייתכן מאוד שתזהו את עצמכם כ"טיפוס אופייני" זה או אחר, אך סביר יותר להניח שתגלו שקיימים בכם אלמנטים שונים ממס' טיפוסים שונים.
 
את הטיפוסים השונים ניתן להציב על שני קווי רצף המשקפים שני מדדים:
                              
1.אנשים ממוקדי רגשות – לעומת אנשים ממוקדי חשיבה רציונאלית.
2. אנשים מוחצנים – לעומת אנשים מופנמים.
 
 
 הטיפוסים
הססגוני
טיפוס דומיננטי,מלא חיים והתלהבות,מלא רעיונות.            
משתמש בדוגמאות, תיאורים,סיפורים ואסוציאציות.
לא ממוקד במטרה וקופץ מנושא לנושא.
אוהב אנשים וזקוק לתשומת לב, להיות במרכז, חיזוקים ומחמאות.
הענייני
טיפוס דומיננטי ורשמי,אוהב לנהל וזקוק לשליטה.
ממוקד במטרה ויעיל מאוד.
חסר סבלנות וזקוק ל"תכלס" ולשורה תחתונה.
                                  זמן הוא דבר יקר, והוא לא אוהב שמבזבזים לו אותו...                                   
המידעני
טיפוס לא דומיננטי אוהב לאסוף מידע, פרטים ונתונים. כאשר מתאר משהו
הוא עושה זאת עם המון נתונים ופרטים. מתייחס לחיים ברצינות,
וניגש למשימות בצורה מובנית. מעדיף לאסוף מידע מאשר לעסוק ברגשות.
הפשרני
טיפוס לא דומיננטי. אוהב לעזור ולהקשיב.
 שונא עימותים וסכסוכים. כדי שכולם ירגישו טוב מוכן לוותר על רצונותיו ודעותיו.
 מעדיף לעסוק ברגשות .אוהב לתת שירות אך גם זקוק לאישורים באופן אישי.
 חשוב לו מאוד ה"ביחד".
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים